четвер, 1 листопада 2018 р.У Сокальській центральній районній бібліотеці для дорослих був проведений захід до відзначення 100-річчя ЗУНР : «Будівничий української державності: Євген Петрушевич».
Бібліотекар Кулик Х.О. розповіла читачам про першого президента ЗУНР: Євгена Петрушевича, про його життя і діяльність, яке тісно пов’язане з Сокальським краєм. 
Під час заходу був переглянутий хроніко-документальний фільм та проведено перегляд літератури, яка висвітлює події 1 листопада 1918 року.                                                                   Шановні читачі!


До 100-річчя ЗУНР  пропонуємо вашій увазі   мандрівку книгами "Західна Україна: боротьба за соборність". Павлишин, Олег. Львівщина в добу Західно-Української Народної Республіки (1918-1919) : навч. посіб. / Олег Павлишин; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. дослідж., Голов. упр. освіти і науки Львів. облдержадмін. – Львів: Літопис, 2008. – 223 c. : іл.

У посібнику висвітлено процес державотворення Західно-Української Народної Республіки на території сучасної Львівської області: встановлення української влади, політико-правові аспекти об’єднання УНР і ЗУНР, засади національної політики українського керівництва, хід українсько-польської війни 1918-1919 рр. Подано біограми діячів національно-визвольних змагань. Для студентів, старшокласників, усіх, хто цікавиться історією України.Макарчук, Степан Арсентійович. Українська Республіка галичан : [нариси про ЗУНР] / С. А. Макарчук. – Львів: Світ, 1997. – 190, [1] с. : іл.Пропонований посібник висвітлює історію українського 
національно-визвольного руху в Австро-Угорщині, що привів до створення у жовтні 1918 р. Української Національної Ради та проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Розглядаються питання державного і військового будівництва в ЗУНР, хід українсько-польської війни 1918-1919 рр., причини поразки Української Галицької Армії. Велика увага звернена на ідею соборності в політичній діяльності ЗУНР, що втілилася у пам’ятному історичному Акті Злуки.


Васюта І.К. Політична історія Західної України (1918—1939). — Львів: Каменяр, 2006. — 335 с.
У книзі висвітлюється політична історія Західної України міжвоєнного періоду (1918—1939 рр.). На широкому тлі динамічно змінюваної внутрішньо- і зовнішньополітичної ситуації розкривається весь спектр складного й неоднозначного українського суспільно- політичного руху в Західній Україні (Східній Галичині та Західній Волині), починаючи з національно-визвольної революції, в ході якої утворилася Західно-Українська Народна Республіка, і закінчуючи інкорпорацією краю до складу радянської України у вересні 1939 р. 
Для вчителів-істориків, викладачів та студентів вузів, політологів.


Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940): Ілюстрований біографічний нарис. – Л.: Манускрипт-Львів , 2013. – 400 с
Ім 'я Євгена Петрушевича - поряд з іменами інших керівників української державності революційної доби - належить до героїчного канону національно-визвольного руху. Водночас він був однією з найсуперечливіших постатей української історії XX століття. 
У нарисі висвітлено родинне середовище Євгена Петрушевича, здобуття освіти, перші кроки його адвокатської праці та громадсько-політичну діяльність на місцевому й загальнодержавному рівнях. Кількома штрихами змальовано соціальні середовища міст, з якими були пов’язані головні етапи життєвого шляху Є. Петрушевича: Буськ, Львів, Сокаль, Сколе, Відень, Станиславів, Кам’янець-Подільський та Берлін. Окрема увага присвячена життєписам представників роду Петрушевичів та їх ближчих приятелів. У книзі вперше з’ясовано коло співробітників Є. Пет­рушевича в Берліні й опубліковано його політичний заповіт. Цю публі­кацію автор розглядає як певний етап у написанні Грунтовної наукової біографії Євгена Петрушевича. 


Книга є першим збірним виданням військово-історичних праць учасника українських визвольних змагань 1918-1921 pp., відомого історика, завідувача Музею історично-воєнних пам’яток НТШ. До неї увійшли: фундаментальна праця «Історія 8-ї Галицької бригади», що визнана однією з найкращих в українській військовій історіографії; хронікальні нотатки «І курінь 8-ї бригади УГА» й «Штаб 8-ї бригади і Булавна сотня» та нарис «Панцирний поїзд ч. 2» - передруки з видань «Червоної Калини»; стаття «Участь бувших учнів Перемиської української гімназії в українській визвольній війні»; досі не публіковані розвідка «Пролом під Чортковом» та узагальнюючі праці «Історія західноукраїнських земель в часі І світової війни» і «Український народ Австро-Угорщини в часі Першої світової війни».